Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định

23/02/2021 | 19:27 GMT+7

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, kế hoạch về tổ chức cán bộ

(HG) - Chiều ngày 23-2, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có cuộc họp nghe báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Tiến Châu (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc về tiến độ và định hướng xây dựng một số kế hoạch, đề án trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Tại đây, đại diện HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội nghị hiệp thương thống nhất dự kiến số lượng giới thiệu ứng cử là 103 đại biểu để hiệp thương và đưa ra bầu lấy 50 đại biểu. Cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm: Khối đảng 18 người, MTTQ và các đoàn thể 10 người, khối cơ quan nhà nước 25 người, lực lượng vũ trang 2 người, cơ quan tư pháp 2 người, tổ chức kinh tế 13 người, tổ chức xã hội nghề nghiệp 4 người, đơn vị sự nghiệp 8 người, tôn giáo 5 người, dân tộc 5 người, cơ sở 11 người, dự kiến vận động tự ứng cử 4 người.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Ông cũng mong muốn Ủy ban bầu cử tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện chất lượng, nghiêm túc và đúng quy định các bước tiếp theo trong công tác bầu cử…

- Trước đó, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về tiến độ và định hướng xây dựng một số kế hoạch, đề án trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Cụ thể hóa việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao xây dựng 2 đề án và 1 kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức cán bộ gồm: Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo các đề án, kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến về tên gọi, thời gian thực hiện, phạm vi và đối tượng thực hiện trong dự thảo các đề án, kế hoạch. Trong đó, ông Lê Tiến Châu yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung vào dự thảo các đề án, kế hoạch; đồng thời lưu ý trong quá trình xây dựng các đề án, kế hoạch phải tính toán đến nguồn lực để thực hiện.

Cho rằng việc xây dựng hoàn thiện các đề án, kế hoạch kể trên cần sự đầu tư và nguồn lực lớn nên ông Lê Tiến Châu đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải quyết tâm và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ; trong quá trình thực hiện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và xin ý kiến của các địa phương trong tỉnh nhằm đảm bảo các đề án, kế hoạch khi đưa vào thực tiễn có tính khả thi cao…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>