Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong công an

07/09/2021 | 16:05 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 7-9, trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội thảo trực tuyến về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự điểm cầu Hậu Giang, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hậu Giang.

Báo cáo đề dẫn khẳng định, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Đây là một giải pháp rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, lực lượng công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong công an các tỉnh, thành phố phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, sự lãnh đạo trực tiếp của các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, đảm bảo cho công tác Đảng, công tác chính trị trong công an tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; luôn hoạt động đúng định hướng quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương.

Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, nhiều tham luận của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cho rằng, cần sớm ban hành quy chế này nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; giúp xây dựng cơ chế thuận lợi, phù hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin để có những chủ trương, định hướng sát với tình hình thực tiễn công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau khi có quy chế phối hợp, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy phải thường xuyên trao đổi thông tin; đánh giá kết quả phối hợp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy cần trao đổi với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động chỉ đạo các cấp ủy, địa phương giải quyết vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước những thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc...

Phát biểu bế mạc hội thảo, trung tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp dự thảo quy chế phối hợp để kịp thời bổ sung điều chỉnh cho hoàn thiện.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>