Thực hiện tinh giản biên chế đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết số 39

30/07/2021 | 09:56 GMT+7

(HG) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39 và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể là ban hành quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021, nâng tổng số biên chế giảm từ năm 2015 đến 2021 là 90 biên chế, đạt 10,06% tổng biên chế năm 2015 và đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị ban hành ngày 17-4-2015 nêu rõ: Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>