Tổng kết công tác tư pháp và triển khai nhiệm vụ năm 2023

02/02/2023 | 18:51 GMT+7

(HG) - Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 9 quyết định và 29 kế hoạch của UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn. Phòng cũng tham gia góp ý 14 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó có 3 văn bản quy phạm pháp luật. Phòng Tư pháp thành phố tổ chức rà soát xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19; lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực quản lý đô thị. Qua đó, nhằm giúp các ngành đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật địa phương với các văn bản Trung ương và văn bản của HĐND, UBND tỉnh hiện hành.

Ngoài ra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 6 quyết định, 10 kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong năm, phòng đã tuyên truyền 13.200 tờ hỏi đáp, tìm hiểu pháp luật. Trên địa bàn thành phố có 8 câu lạc bộ pháp luật với 166 thành viên, trong đó thành lập mới 2 câu lạc bộ Hội viên ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền pháp luật phường Hiệp Lợi và câu lạc bộ Thanh niên tuyên truyền pháp luật phường Ngã Bảy. Tổng số vụ việc hòa giải được ban hòa giải tiếp nhận là 9 vụ việc, đưa ra hòa giải 9 vụ việc, hòa giải thành 8 vụ việc. Tổ hòa giải tiếp nhận 74 vụ việc, đưa ra hòa giải 74 vụ việc, hòa giải thành 72 vụ việc.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 là tập trung xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cùng với đó là công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước; công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng chống tham nhũng.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>