Truyền thông về quyền con người là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trước mắt và lâu dài

11/08/2022 | 10:41 GMT+7

(HGO) - Ngày 11 - 8, tại tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền cho hơn 100 cán bộ phụ trách công tác nhân quyền, phóng viên báo, đài 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tham dự có ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình báo cáo tại hội nghị.

Trong 2 ngày, đại biểu được trang bị nhiều kiến thức về tình hình thời sự thế giới và trong nước; nhân quyền toàn cầu và của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam có quan điểm về công tác truyền thông quyền con người là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cả trước mắt và lâu dài. Kết quả truyền thông về nhân quyền phản ánh khách quan các thành tựu và nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện, bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam.

Công tác xây dựng và đấu tranh, bảo vệ nhân quyền đạt kết quả tốt là điều kiện tiên quyết để công tác truyền thông về nhân quyền ở nước ta đạt hiệu quả tốt. Truyền thông về nhân quyền cần được triển khai đồng thời trên cả 3 nội dung chính, bao gồm: phổ biến, giáo dục kiến thức về nhân quyền; truyền thông về thành tựu bảo đảm quyền con người; phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong đó, ưu tiên truyền thông về thành tựu đảm bảo quyền con người của Nhà nước ta với phương châm "lấy xây để chống".

Quang cảnh hội nghị.

Công tác truyền thông, giáo dục về quyền con người được Đảng xác định là trọng tâm đầu tiên trong số 9 công tác trọng tâm về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, nhận thức rõ bản chất ưu việt của chế độ vì con người... phải xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tích cực, chủ động thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người hướng tới xây dựng và nâng cao hình ảnh, uy tín của Chính phủ, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ lãnh đạo Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, thực hiện các cam kết quốc tế. Hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ các cơ quan nhà nước và cán bộ lãnh đạo Việt Nam nhằm giữ gìn, bảo vệ sự thật, qua đó bảo vệ hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước và cán bộ lãnh đạo Việt Nam. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí và truyền thông dòng chính trong việc thông tin các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện, bảo vệ quyền con người...

Tin, ảnh: TRÍ THỨC

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>