Huyện Châu Thành A: Cấp phát hơn 200kg cloramin B cho 42 điểm trường sát khuẩn phòng dịch Covid-19

08/09/2021 | 09:41 GMT+7

(HG) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A vừa mua hơn 200kg cloramin B để cấp phát cho 42 điểm trường trên địa bàn thực hiện sát khuẩn phòng dịch Covid-19

Toàn huyện Châu Thành A có 6 điểm trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Đến thời điểm này, đã bàn giao lại cho các trường chuẩn bị năm học mới. Tuy đã được ngành y tế phun hóa chất, nhưng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, huyện đã mua và cấp phát cloramin B phát cho các trường để vệ sinh, sát khuẩn chuẩn bị năm học mới, nhất là các trường trước đó đã được trung dụng làm khu cách ly.           

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>