• TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Trợ giúp pháp lý
  • 07:52, 23/04/2020
  • Ngày 20-6-2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý tới tất cả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, không đủ khả năng