• TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
  • 18:05, 10/03/2021
  • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong tháng 5 năm nay. Nhằm giúp cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân hiểu hơn các quy định về bầu cử, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân dưới dạng hỏi - đáp sau: