• Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Khẳng định giá trị trường tồn
 • 18:22, 28/02/2023
 • Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 đến hôm nay tròn 80 năm vẫn còn nguyên giá trị. Những bài học về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo động lực đưa dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong hành trình phát triển, đã được khẳng định qua từng giai đoạn.
 • “Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian”
 • 12:12, 28/02/2023
 • Là bộ sách chọn những câu chuyện dân gian chứa đựng nhiều bài học thú vị về cuộc sống, cách đối nhân xử thế; giúp các bạn nhỏ ươm mầm tư duy, nuôi dưỡng cảm xúc, nhận thức, hình thành thói quen đọc sách.
 • Thêm điều kiện phát huy giá trị đờn ca tài tử
 • 05:40, 27/02/2023
 • Xây dựng đề án bảo vệ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) là một trong những cách làm hiệu quả đưa bộ môn nghệ thuật độc đáo nâng tầm giá trị lên một bước.
 • Nghề làm nến truyền thống ở Mexico
 • 18:30, 20/02/2023
 • Làm nến (đèn cầy) truyền thống suốt 300 năm qua hiện vẫn còn là nghề gia truyền tại một ngôi làng nhỏ ở bang Oaxacan, Mexico.