Nâng chất danh hiệu văn hóa thiết thực

03/10/2022 | 08:03 GMT+7

Các địa phương bắt đầu rà soát nâng chất các danh hiệu Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), để chuẩn bị cho việc công nhận vào cuối năm.

Các địa phương sẵn sàng tổ chức cuộc thi mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp cấp huyện.

Nâng tầm trách nhiệm

Việc xây dựng, nâng chất các danh hiệu Phong trào TDĐKXDĐSVH từng cấp đều có kế hoạch với từng nhiệm vụ cụ thể. Mỗi cấp có nhiệm vụ và tầm quan trọng khác nhau, nhưng đều cùng chung mục tiêu là giữ vững từng danh hiệu, đảm bảo mỗi danh hiệu khi xây dựng phải chất lượng, tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân. Việc xây dựng kế hoạch nâng chất ở từng cấp, gắn với những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, tạo điều kiện để ban chỉ đạo phong trào các cấp bám sát, thực hiện hiệu quả. Từ đó, việc kiện toàn ban chỉ đạo được quan tâm, có phân công, phân nhiệm vụ thật cụ thể. Bà Hứa Thị Kim Dung, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Với trách nhiệm được giao, chúng tôi tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát việc nâng chất ở các xã, phường bằng văn bản, đi thực tế. Từ đó, phát hiện thêm những mô hình mới manh nha để chỉ đạo tập trung xây dựng, nhất là các mô hình về cảnh quan môi trường, điển hình trong xây dựng gia đình văn hóa, gương người tốt - việc tốt”…

Năm nay, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra, nâng chất các danh hiệu của cấp huyện, nhưng không đi nhiều đợt như những năm trước, mà giao trách nhiệm cho ban chỉ đạo phong trào cấp huyện tổ chức nhiều đợt khảo sát, để đánh giá sát thực tế. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, cho biết: “Với cách làm này, chúng tôi nâng tầm trách nhiệm cho ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, nhưng không có nghĩa là khoán trắng, chúng tôi phân công phòng chuyên môn theo dõi, giám sát và đi khảo sát để báo cáo, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình nâng chất các danh hiệu văn hóa ở địa phương. Đây là cách thể hiện cộng đồng trách nhiệm và nâng cao vị thế của ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, nơi trực tiếp ra quyết định công nhận các danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa, cũng như ban chỉ đạo phong trào cấp xã - nơi công nhận các danh hiệu ấp, khu vực, gia đình văn hóa…”.

Tạo điểm nhấn mới

Hậu Giang hiện có 184.161 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm trên 92% tổng số hộ, trong đó có 12.336 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, chiếm tỷ lệ trên 6,5% tổng số hộ gia đình văn hóa; 36/51 xã văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 70% và 21/24 phường, thị trấn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ trên 87%.

Hơn 10 năm nay, việc giữ vững và nâng chất danh hiệu được ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đặc biệt quan tâm, không đặt chỉ tiêu xây dựng danh hiệu mới, mà để địa phương tự chọn và xây dựng, khi đạt các tiêu chí mới công nhận. Với cách làm này, chất lượng của các danh hiệu từng bước được giữ vững, tạo điều kiện cho địa phương phát huy lợi thế để tập trung nâng chất, xây dựng. Ông Đào Văn Nghị, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Được giao nhiệm vụ theo dõi và khảo sát việc nâng chất danh hiệu văn hóa của các đơn vị, chúng tôi có dịp đi thực tế nhiều và nhận thấy rằng sự quan tâm nâng chất các danh hiệu từng bước thiết thực, hiệu quả, được người dân đồng thuận, đồng lòng. Điều này thể hiện qua việc phát động nâng chất gia đình văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường… đều được hưởng ứng nồng nhiệt, tạo nên điểm nhấn ở từng năm”.

Năm nay, mỗi huyện, thị, thành phố đều tập trung nâng chất danh hiệu văn hóa, một số địa phương không “giậm chân tại chỗ” với các danh hiệu hiện tại, quyết tâm phải đạt cao hơn, nên mạnh dạn đăng ký và tập trung nâng chất các danh hiệu văn hóa với việc nâng tầm các tiêu chí… Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành A, nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tập trung xây dựng thị trấn Một Ngàn đạt chuẩn văn minh đô thị nâng cao trong năm nay. Cùng với đó, 2 xã Nhơn Nghĩa A và Thạnh Xuân đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, nên chúng tôi tập trung nâng chất cho 2 địa phương này, nhất là các tiêu chí văn hóa”.

Việc không đưa ra chỉ tiêu xây dựng đạt chuẩn danh hiệu, đã tạo điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Từ đó, mỗi danh hiệu được xây dựng đạt mới đều có những điểm mới, từng bước đi vào chiều sâu, thuyết phục.

Từ đây đến cuối năm, ngoài việc tập trung nâng chất đồng bộ các danh hiệu, các địa phương đang tập trung tổ chức cuộc thi mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2021-2022 cấp huyện, để chuẩn  bị chọn những mô hình xuất sắc nhất tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Đây hứa hẹn sẽ tạo nên sức lan tỏa, điểm nhấn mới, góp phần nâng chất danh hiệu văn hóa một cách thiết thực.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>