HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,958,195 lượt truy cập
 • Hướng mạnh hoạt động về cơ sở
 • Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 21/7/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 06) đã giúp chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh nâng lên rõ nét.
 • Đẩy mạnh thi đua bảo vệ thành quả phòng, chống dịch
 • 08:50, 23/09/2021
 • Kể từ khi kết thúc phong trào thi đua giai đoạn 1 vào ngày 23-8 đến nay, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ thành quả phòng, chống dịch thời gian qua, tiến tới xanh hóa “vùng xanh” trên toàn tỉnh.
 • Quan tâm chăm lo đời sống người dân trong mùa dịch
 • 08:44, 23/09/2021
 • Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Do đó, ngoài thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, các cấp, các ngành, Mặt trận và đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Thành rất quan tâm chăm lo đời sống người dân, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
 • Nỗ lực giữ vững “vùng xanh”
 • 08:15, 09/09/2021
 • Xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh là một trong những xã đầu tiên của thành phố được công nhận “vùng xanh”. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã trong việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 • Góp sức cho công tác phòng, chống dịch
 • 07:59, 09/09/2021
 • Kể từ đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, Mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn huyện Long Mỹ đã tích cực góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chăm lo đời sống người dân.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ kép
 • 07:47, 07/09/2021
 • Những tháng qua, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng HĐND 2 cấp ở huyện Châu Thành A vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm.
 • Tự lực, tự cường xây dựng quê hương phát triển
 • 08:05, 01/09/2021
 • Năm nay, cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng dồn sức chống đại dịch Covid-19 nên có thể nói các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9 ít hơn, song tinh thần ngày Quốc khánh vẫn đời đời bất diệt, tinh thần xây dựng quê hương, đất nước của dân tộc vẫn hừng hực không ngừng.