Cần phát huy vai trò của báo chí trong công tác kiểm tra, giám sát

17/06/2021 | 08:25 GMT+7

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã và đang được thông tin công khai, chính thức, kịp thời cho các cơ quan tuyên truyền,  thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Thời gian qua, Báo Hậu Giang đã kịp thời tuyên truyền về kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp.

Theo bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những khâu quan trọng, không thể thiếu trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng như trong mọi hoạt động của Đảng. Trước bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ nên tạo ra thuận lợi và cũng không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhất là hiện nay, người sử dụng mạng xã hội có thể tham gia mọi hoạt động trên môi trường mạng với sự trợ giúp của máy tính, điện thoại thông minh bất kỳ lúc nào. Điều đó đã gián tiếp tạo áp lực không nhỏ cho tổ chức Đảng trong việc xử lý vấn đề nóng của xã hội cũng như gây khó khăn trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Trong khi việc thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ hơn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã dần trở thành nhu cầu của xã hội.

Chưa kể, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế nên báo chí ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây cũng là kênh thông tin, cơ sở cần thiết để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia giám sát hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác này.

Cũng thông qua các kênh thông tin báo chí, đã từng bước khắc phục tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp không muốn hoặc ngại cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát, kết quả xử lý sau kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhận thức rõ điều đó nên thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn xác định vai trò, tầm quan trọng của cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc thông tin, định hướng tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, từ thông báo kết luận tại các kỳ họp của ủy ban kiểm tra các cấp cho đến các hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được công khai nhanh chóng, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, không những góp phần tuyên truyền hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng mà còn giúp ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm. Bởi mục tiêu kiểm tra, giám sát trước hết là nhằm nhắc nhở, cảnh báo, răn đe để “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là do tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy thực hiện chưa tốt cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp của ủy ban kiểm tra theo Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 08/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên và chưa có cơ chế phối hợp trong cung cấp thông tin giữa cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp với cơ quan tuyên truyền, báo chí.

Vì vậy, để góp phần phát huy vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và những quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để tất cả mọi người dân, cán bộ, đảng viên được tiếp cận một cách dễ dàng, hệ thống. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế kết nối linh hoạt để cung cấp thông tin kịp thời kết quả cuộc họp, bảo đảm đúng định hướng cho các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, phân công cụ thể người phát ngôn của cơ quan và ban hành Quy chế cung cấp thông tin về hoạt động của ngành kiểm tra Đảng trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mặt khác, chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp và các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với cơ quan tuyên truyền, báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Báo Hậu Giang ngày càng tuyên truyền sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát

 

Đánh giá kết quả tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát trên Báo Hậu Giang thời gian qua, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho rằng:

 

- Qua theo dõi, tôi nhận thấy Báo Hậu Giang đã và đang khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh. Khi mà đơn vị dần thực hiện tốt phương châm thông tin nhanh nhạy, ngày càng có nhiều bài viết phân tích, phỏng vấn chuyên sâu, mang tính định hướng dư luận xã hội cao. Trong đó, có nhiều tác phẩm về công tác xây dựng Đảng nói chung, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng.

 

Cụ thể, thời gian qua, Báo Hậu Giang đã tuyên truyền khá toàn diện, kịp thời các quy định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kể cả kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp và các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Qua đó, góp phần đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên...

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới thì Báo Hậu Giang cần chú trọng tuyên truyền những nội dung nào, thưa bà ?

 

- Trước yêu cầu trong tình hình mới, tôi mong Báo Hậu Giang cần tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Ngoài ra, Báo Hậu Giang cũng cần quan tâm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhằm kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; giới thiệu những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ các cấp và những kinh nghiệm hay về công tác này của tỉnh.

Xin cảm ơn bà !

NGUYỄN GIA thực hiện

 

GIA NGUYỄN ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>