Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên

03/12/2021 | 09:52 GMT+7

Chất lượng hoạt động của các chi bộ trên địa bàn thị xã Long Mỹ thời gian qua ngày càng nâng lên là nhờ cấp ủy các cấp triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Chi bộ khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng đúng theo quy định (ảnh chụp vào tháng 4-2021).

Nội dung sinh hoạt chi bộ ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ. Xác định tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường Bình Thạnh đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kịp thời triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thị ủy Long Mỹ về sinh hoạt chi bộ nhằm góp phần củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Đảng ủy phường Bình Thạnh có 11 chi bộ trực thuộc. Bí thư Đảng ủy phường Võ Văn Trường cho biết, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ phải đặc biệt quan tâm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt hàng tháng. Theo đó, chi ủy mỗi chi bộ có trách nhiệm đánh giá mức độ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được tập thể giao. Nếu làm tốt thì biểu dương, còn chưa hoàn thành thì tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời khích lệ, nhắc nhở, hỗ trợ kịp thời đảng viên trong thực hiện.

Đảng ủy phường còn phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên trực tiếp tham gia sinh hoạt định kỳ ở từng chi bộ trực thuộc để uốn nắn, chỉ đạo kịp thời; đồng thời chỉ đạo chi bộ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm, từ đó giúp đảng viên nhận thấy những ưu điểm để phát huy và có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn gặp phải.

“Qua theo dõi, đánh giá, chúng tôi nhận thấy chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc ngày càng được nâng lên, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã thực hiện tốt việc quản lý nắm chắc các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành bạn, từ đó áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp không để các ca nhiễm lây lan trong cộng đồng”, ông Trường nói thêm.

Những ngày qua, đảng viên trong Chi bộ khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh tích cực tuyên truyền giúp người dân nắm rõ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Trần Văn Út Nhỏ, Bí thư Chi bộ khu vực An Hòa, cho biết, chi ủy chi bộ đã phân công mỗi đảng viên phụ trách quản lý các hộ ở gần khu vực mình sinh sống. Mục đích là theo dõi, giám sát các trường hợp ở địa phương khác trở về địa bàn, từ đó thông báo cho ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

“Đảng viên trong chi bộ đã chấp hành tốt khi được phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch. Có được kết quả đó là do chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đảng viên ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân”, ông Út Nhỏ nói.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt lệ hàng tháng, Chi ủy Chi bộ khu vực An Hòa đều tổ chức họp để định ra nội dung cụ thể, xây dựng đầy đủ các báo cáo. Nhờ chi ủy làm tốt công tác chuẩn bị, định hướng nội dung đảng viên thảo luận mà hiện nay trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên tích cực hơn trong đóng góp các ý kiến. Hầu hết ở các cuộc họp, số lượt đảng viên phát biểu ý kiến đều đạt quy định. Từ đó, hoạt động của chi bộ nâng chất hơn, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều thực hiện đạt.

Chi ủy chi bộ còn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và sở trường của từng đảng viên bằng cách ra sức động viên, khuyến khích, thậm chí là “bắt buộc” đảng viên phát biểu ý kiến trong các cuộc họp. Qua các ý kiến, chi bộ nắm được thuận lợi và khó khăn mà đảng viên gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ để có sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực, điều kiện của từng người, giúp họ phát huy được thế mạnh và sự sáng tạo, hơn hết họ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần thoải mái, chủ động, hiệu quả công việc được đảm bảo…

“Nhờ vậy, Chi bộ khu vực nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Chi ủy luôn động viên, khuyến khích đảng viên trong chi bộ học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cần cù lao động và sống tiết kiệm…”, ông Út Nhỏ chia sẻ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy phân công lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị xã tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ. Ông Lê Văn Nết, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ, cho biết: “Trước hết, các đồng chí này khi tham gia sinh hoạt chi bộ sẽ kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giúp đảng viên trong chi bộ có thể nắm rõ và thực hiện tốt; đồng thời đảm bảo các buổi họp chi bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng hướng dẫn của trên. Mặt khác, việc sinh hoạt đảng chung với chi bộ, đặc biệt là chi bộ ấp, khu vực cũng giúp cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể sâu sát hơn tình hình thực tế ở cơ sở”.

Cũng theo ông Nết, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên sẽ góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đảng viên. Bên cạnh đó, xác định chi bộ là nền tảng, là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh nên nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ tiếp tục được thị xã Long Mỹ tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa thời gian tới.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>