Chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05

13/04/2022 | 08:38 GMT+7

Qua thực hiện Chỉ thị 05 ngày 10-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ, đã tạo nên những chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sau (đứng), Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường IV, thành phố Vị Thanh, tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân.

Tinh thần phục vụ Nhân dân được nâng cao

Đảng bộ phường IV, thành phố Vị Thanh có 14 chi bộ trực thuộc, có 450 đảng viên. Ông Trần Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy phường IV, cho biết, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là công chức bộ phận một cửa phải chấp hành nghiêm Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân khi đến giải quyết hồ sơ hành chính.

“Nhờ vậy mà cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nêu cao ý thức chấp hành các quy định của Đảng, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có ý thức tổ chức kỷ luật, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tình trạng đi trễ, về sớm, sử dụng rượu bia trong giờ làm việc”, ông Trần Thanh Sơn nói thêm.

Từ lúc làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường IV, ông Nguyễn Ngọc Sau đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận và tham gia tốt công tác phối hợp với UBND, các đoàn thể phường. Nổi bật là ông phối hợp với đoàn thể tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thông qua các cuộc họp định kỳ ở khu dân cư, sinh hoạt lệ của các tổ chức hội, đoàn thể ở khu vực nhằm tạo sự thống nhất trong hành động.

Nhờ vậy mà việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn phường nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, nhất là trong tham gia làm lộ giao thông nông thôn, phát quang các tuyến đường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đặc biệt là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Sau đã tích cực vận động, kêu gọi xã hội đóng góp giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đoàn thể thực hiện mô hình “Đi chợ hộ trong thời gian giãn cách”, qua đó giúp đi chợ hộ mua thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho người dân, nhất là người già yếu, neo đơn…

Với thành tích đạt được, ông Sau nhiều lần được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen. Ông Sau chia sẻ: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi tích cực nghiên cứu, học hỏi để nắm chắc lĩnh vực được giao phụ trách; thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Là đảng viên và công chức của phường, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, chấp hành nghiêm giờ giấc, kỷ luật công vụ. Khi tiếp xúc với người dân luôn giữ thái độ niềm nở, ân cần và hết lòng vì lợi ích của bà con”.

Tại huyện Phụng Hiệp, các cấp ủy đảng đã chú trọng triển khai thực hiện có chất lượng Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn thể cán bộ, đảng viên; hàng năm ban hành các văn bản chỉ đạo, uốn nắn, chấn chỉnh việc thực hiện chỉ thị.

Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện đều đưa nội dung Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đối với UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chỉ thị trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ huyện đến các xã, thị trấn; xây dựng nội dung thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thành lập các đoàn kiểm tra công vụ theo quy định.

“Nhờ vậy mà việc chấp hành kỷ luật hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, tác phong, lề lối làm việc có chuyển biến rõ nét; thời gian làm việc và tài sản công được sử dụng đúng mục đích; việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nề nếp; ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực”, ông Nguyễn Hồng Đức cho biết thêm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, nhờ thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giúp ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, gia tăng niềm tin của người dân đối với lực lượng thực thi công vụ. Lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chuyển động theo hướng khoa học, hiệu quả hơn. Công tác cải cách hành chính được chú trọng và chuyển biến rõ nét.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, có được kết quả đó là do cấp ủy các cấp đã quan tâm, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 sâu rộng, bài bản, hiệu quả (với 198 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tổ chức 2.396 cuộc triển khai, có 64.159 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự - PV). Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Cần thay đổi từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn những mặt hạn chế. Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, nhìn nhận một số cấp ủy trên địa bàn quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nghiêm, còn uống rượu bia trong giờ làm việc, dẫn tới sử dụng giờ làm việc thiếu hiệu quả, chưa khoa học, chưa tận tụy với công việc, còn để người dân phiền hà. Qua kiểm tra, giám sát từ năm 2016 đến nay, đã phát hiện và thi hành kỷ luật 20 đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, uống rượu bia trong giờ làm việc...

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác giáo dục chính trị, tu tưởng của một số tổ chức đảng thiếu thường xuyên, chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời, từ sớm những biểu hiện vi phạm; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ”, ông Nguyễn Hồng Đức chia sẻ.

Tỉnh ủy cũng nhìn nhận một vài cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành chỉ thị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự tiêu biểu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đôi lúc chưa nghiêm, vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm chỉ thị, dẫn đến bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 91 đảng viên vi phạm, với các hình thức: khiển trách 57, cảnh cáo 21, cách chức 4 và khai trừ 9.

Trước tình trạng trên, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu phát hiện có thái độ sách nhiễu, tiêu cực. Song song đó, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng việc thực hiện chỉ thị trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường nhận thức đúng, đầy đủ, xác định công tác nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ trong cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đặc biệt là thay đổi tư duy và hành động từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Theo đó, từng cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi tư duy, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Có thể nói, sự ra đời của Chỉ thị 05 cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để không ngừng chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và ý thức ngày càng được nâng lên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cần ban hành chỉ thị thay thế Chỉ thị 05

 

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị thay thế Chỉ thị 05 cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó, cần khơi dậy ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, vì một Hậu Giang vươn tầm và phát triển nhanh, bền vững.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>