Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn

13/01/2022 | 08:14 GMT+7

Đó là đánh giá của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp trong tỉnh về kết quả thực hiện công tác này thời gian qua nói chung, năm 2021 nói riêng.

Kết thúc năm 2021, các địa phương trong tỉnh tiếp tục ghi nhận những thành tựu phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kết quả tích cực này có sự đóng góp rất quan trọng từ công tác thi đua, khen thưởng.

Việc khen thưởng của tỉnh luôn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích. (Ảnh tư liệu)

Động lực phong tràothi đua

Theo bà Nguyễn Thị Diễm, Phó phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ, trong năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình bị ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19.

Nổi bật là giá trị sản xuất năm 2021 tăng 15,95% so với năm 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ. Tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt số lượng và chất lượng; bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành...

Còn theo ông Phạm Văn Triều, Phó phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp, trong năm 2021, UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa phương và đáp ứng yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó mà huyện đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đã đề ra ngay từ đầu năm.

Đơn cử như trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tốt diện tích, năng suất các vụ lúa, chỉ đạo có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, giảm diện tích mía kém hiệu quả; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao và nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch, thu - chi ngân sách đạt tỷ lệ cao.

UBND tỉnh thông tin, phong trào thi đua yêu nước được xác định là động lực trọng tâm thúc đẩy phát kinh tế - xã hội. Với tinh thần kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, công tác thi đua của tỉnh trong năm 2021 đã đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới trong cách tổ chức, đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai thực hiện các phong trào bài bản, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể.

Qua đó, đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Đáng ghi nhận là tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn có bước phát triển; năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Công tác khen thưởng kịp thời

Ông Võ Thanh Hào, Phó phòng Nội vụ huyện Châu Thành, cho rằng, năm qua, việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm; các mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng, nhân rộng đã mang lại hiệu quả, lợi ích kinh tế trong lao động, sản xuất cũng như đời sống xã hội.

Trong khi đó, công tác khen thưởng cũng vừa tiếp tục thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân vừa thể hiện tinh thần tiết kiệm và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành. Đặc biệt là việc khen thưởng đột xuất, kịp thời cho các tập thể, cá nhân lập được thành thích xuất sắc trong lao động, sản xuất; trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Năm qua, UBND huyện Châu Thành đã ban hành 98 quyết định khen thưởng cho 568 tập thể và 2.079 cá nhân, trong đó có 363 Nhân dân đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Chưa kể, huyện còn thực hiện tốt hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến, phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, xét Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ được tập trung giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài.

“Phải thừa nhận rằng tỷ lệ khen thưởng giữa cán bộ lãnh đạo và người lao động đã khắc phục được sự chênh lệch nên đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập công của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Qua đó, góp phần tạo thêm động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua”, ông Hào khẳng định.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các phong trào thi đua do tỉnh phát động luôn chú trọng xây dựng tiêu chí khen thưởng cụ thể, mang tính định lượng. Trong đó, quan tâm khen thưởng cho đối tượng là nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp và công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Từ đó, tỷ lệ khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, làm công tác chuyên môn dần tăng lên.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu; nhất là các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Cùng với đó, việc bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích. Vì vậy, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của ngành, địa phương đề ra.

Qua thống kê năm 2021, tỉnh đã khen thưởng công trạng và thành tích đạt được cho 67 tập thể, 787 cá nhân; trong đó có 247 cá nhân là lãnh đạo, chiếm 31,39% và 540 cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiếm 68,61%. Khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho 722 tập thể, 1.186 cá nhân; trong đó có 249 cá nhân là lãnh đạo, chiếm 20,99% và 937 cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiếm 79,01%.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>