Đảng ủy Công an tỉnh hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát

20/10/2021 | 08:59 GMT+7

(HG) - Đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh triển khai, thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

 Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 2 cán bộ Đảng ủy quản lý, giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 3 cán bộ Đảng ủy quản lý. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 4 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 2 cán bộ Đảng ủy quản lý.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt chỉ tiêu số 2 của Tỉnh ủy, kết quả có 54 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện được 101 cuộc, đạt 100%.

UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>