Kiểm tra, giám sát góp phần nhận diện, ngăn chặn suy thoái

04/08/2021 | 08:10 GMT+7

Năm năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với những biểu hiện suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Một cuộc họp về công tác kiểm tra đảng viên của Chi bộ khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. (Ảnh tư liệu)

Nhận diện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, cho biết, xác định việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng hiện nay. Vì vậy, Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã nhận diện, đấu tranh và xử lý kỷ luật 8 trường hợp với các hình thức khiển trách và cảnh cáo do có biểu hiện suy thoái. Cụ thể, 2 trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị do không chấp hành sự phân công của tổ chức; 2 trường hợp biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; 4 trường hợp vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Để nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm và tiến hành thường xuyên, xem đây là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, 5 năm qua, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 272 lượt và giám sát 501 lượt tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra 1.098 lượt và giám sát 1.079 lượt đảng viên; kiểm tra 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận của cơ quan chức năng, các cấp ủy đã xử lý và đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên quyết định cho giải thể 1 chi bộ; thi hành kỷ luật 1 tập thể chi ủy chi bộ cơ sở với hình thức khiển trách; kỷ luật 59 đảng viên với các hình thức: khiển trách 31 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp, cách chức 3 trường hợp, khai trừ 6 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo, quản lý, điều hành thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc tài chính và chuyên môn nghiệp vụ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, cho rằng qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phòng ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; phát hiện, ngăn chặn, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn suy thoái

Tỉnh ủy đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện chủ động, chất lượng được nâng lên. Kết quả 5 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 13.430 đảng viên, 1.215 tổ chức đảng; giám sát 3.952 đảng viên, 898 tổ chức đảng. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cụ thể, có 75 trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị với nội dung biểu hiện là không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của đảng; thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, không chấp hành sự phân công của tổ chức đảng. Trong đó, đã bị xử lý bằng các hình thức: khiển trách 40, cảnh cáo 27, cách chức 7, khai trừ 1 trường hợp.

Riêng biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống có 2 trường hợp vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 11 trường hợp tham ô, tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát tài chính, đã bị xử lý kỷ luật với các hình thức: khiển trách 3, cách chức 1, khai trừ 7; 59 trường hợp vi phạm về đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội... đã xử lý bằng các hình thức: khiển trách 30, cảnh cáo 22, cách chức 3, khai trừ 4 trường hợp.

Có thể nói, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn là việc khó, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, thậm chí phải bằng nhiều giải pháp mạnh. Do đó, để việc thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là nguyên tắc sinh hoạt đảng, đạo đức, lối sống.

Tập trung công tác giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện các tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa và xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phải tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong Đảng và trong toàn xã hội…

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>