Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

02/02/2023 | 18:47 GMT+7

Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng.

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng từ khi thành lập, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, năm tháng khó khăn sau khi thống nhất đất nước đến khởi sắc hôm nay, đảng viên Hậu Giang càng có lòng tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ông Trần Văn Huyến.

Xây dựng Hậu Giang sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều chiến công hiển hách, nhiều kỳ tích phi thường. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.

Ở nước ta, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tận dụng, khai thác tối đa thời cơ, vận hội, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả toàn diện và rất ấn tượng. Đặc biệt là trong năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Những thành tựu mà tỉnh ta đạt được trong thời gian qua là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng; là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; là tài sản vô giá để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ và tiếp tục phát huy; đây là tiền đề để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang ngày thêm tươi đẹp, sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

Ông Trần Văn Huyến cho biết thêm: Phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, năm 2023, toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung hiện thực hóa các nghị quyết, đề án, quy định về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tập trung xây dựng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; tập trung công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế theo chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy đề ra. Đặc biệt, phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng.

Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Thấy người người, nhà nhà mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023 trong vui tươi, hạnh phúc thì ông Nguyễn Hoàng, đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. “Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng suốt đời và tin tưởng trong mọi điều kiện”, ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hoàng, chỉ có Đảng mới đủ sức lãnh đạo nước ta từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới thành một quốc gia độc lập, người dân sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Sau ngày toàn thắng, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua đói nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế. Đặc biệt là Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986, giúp kinh tế ngày càng phát triển, để rồi sau hơn 35 năm đổi mới, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Ông Nguyễn Hoàng cũng rất mừng khi những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và nhiều văn bản khác của Đảng đã góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng những năm gần đây được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo ông Nguyễn Hoàng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng nên đất nước ta đứng trước tương lai phát triển tươi sáng, thể hiện qua việc Đảng đã ban hành các nghị quyết phát triển 6 vùng chiến lược trong cả nước. Đối với vùng ĐBSCL đang đứng trước thời cơ phát triển rất lớn khi xuất hiện nhiều tuyến đường cao tốc đi qua.

Thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng mong muốn Đảng sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng cần được tiếp tục duy trì. Nếu xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội trong các vụ án tham nhũng thì niềm tin của người dân vào Đảng sẽ ngày càng tăng lên...

Ông Võ Minh Tâm.

Cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ông Võ Minh Tâm, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tham gia cách mạng năm 1976, đến năm 1982 thì được kết nạp vào Đảng. Dưới sự phân công của Đảng, ông đã trải qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác.

Vừa nhận được Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Võ Minh Tâm nhận thấy đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của bản thân ông, mà còn là trách nhiệm lớn lao mà ông cần tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người đảng viên. 

Chứng kiến sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng từ những năm tháng khó khăn sau khi thống nhất đất nước đến sự khởi sắc hôm nay, ông Võ Minh Tâm càng có lòng tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông mong muốn mỗi đảng viên hãy tự mình rèn luyện phấn đấu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Đảng ta mãi mãi trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo chân chính của mình.

Anh Bùi Hữu Lộc.

Tuổi trẻ sẽ nỗ lực đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Ra đời từ mùa xuân của Đảng, không phụ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn kiên định, sắt son đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết, cùng với các thế hệ thanh niên cả nước, qua 19 năm thành lập và phát triển, với khát vọng của mình, tuổi trẻ Hậu Giang luôn không ngừng ra sức nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đặc biệt và nổi bật trong năm 2022 vừa qua, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, đại hội đoàn các cấp trong tỉnh đã được tổ chức thành công.

Cũng theo anh Bùi Hữu Lộc, nhiều chủ trương, quyết sách của Đoàn đã được cụ thể hóa thông qua thực tiễn triển khai 3 phong trào hành động cách mạng (Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc); 3 chương trình đồng hành với thanh niên (trong học tập; trong khởi nghiệp, lập nghiệp; trong rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần). Từ đó, đã tạo dựng những môi trường lành mạnh cho thanh niên Hậu Giang cống hiến, rèn luyện, tích cực tham gia lao động, sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

“Thanh niên Hậu Giang ý thức được rằng cần phải “Suy nghĩ và hành động trước sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh”, biến khát vọng thành hành động mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Phải luôn tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến; tiên phong trong học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn giỏi; tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số; tiên phong trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và cả hệ thống chính trị. Tuổi trẻ Hậu Giang sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất những kết quả đã đạt được và không ngừng nỗ lực đổi mới, hoàn thiện, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới”, anh Bùi Hữu Lộc nhấn mạnh.

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>