• Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
  • 18:34, 20/02/2023
  • (HG) - Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng vừa trình Quốc hội xem xét, ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc.
  • Chấn chỉnh tình trạng xây dựng sai phép, không phép
  • 18:31, 20/02/2023
  • Cùng với sự phát triển của các đô thị là nhu cầu rất lớn về xây dựng, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn còn tồn tại dù ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý.
  • Một số điểm mới trong giải ngân vốn đầu tư công
  • 18:59, 14/02/2023
  • (HG) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị vừa tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy về việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải ngân vốn ngay từ đầu năm.