• Nhiều công trình gặp khó trong thi công
  • 09:55, 06/09/2021
  • (HG) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn.
  • Cấp 3 giấy phép xây dựng trong tháng 8
  • 09:13, 06/09/2021
  • (HG) - Ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cho biết, trong tháng 8 Sở đã cấp 3 giấy phép xây dựng gồm: Chùa Viên Minh; Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp; Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc khu vực II, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.