• Xây dựng thành phố theo hướng xanh - sạch – đẹp
 • 06:43, 22/01/2023
 • Với sự năng động vốn có của đô thị trẻ, đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thành phố Ngã Bảy đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, ngày càng khẳng định tiềm năng, lợi thế phát triển xứng tầm sau mỗi mùa xuân mới.
 • Sức sống thành phố trẻ
 • 06:39, 22/01/2023
 • Cơ sở hạ tầng ở thành phố Vị Thanh đang đổi thay mạnh mẽ, xứng tầm một đô thị mới năng động bên dòng Xà No.
 • Sắc xuân trên quê hương
 • 05:48, 09/01/2023
 • Sắc xuân đang hiện hữu không chỉ trên những công trình của đô thị loại III mà trên cả những người con đang sinh sống và làm việc ở thị xã Long Mỹ.
 • Thành phố Vị Thanh có 84 đồ án quy hoạch
 • 09:55, 05/01/2023
 • (HG) - Đến nay, thành phố Vị Thanh có 84 đồ án quy hoạch, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý trong lĩnh vực xây dựng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
 • Chỉnh trang đô thị đón xuân
 • 09:50, 05/01/2023
 • Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Vị Thanh đang tích cực chỉnh trang đô thị đem lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo, tầm vóc mới của địa phương trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang.
 • Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
 • 19:27, 03/01/2023
 • (HG) - Toàn tỉnh hiện có 18 đô thị gồm 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III, 15 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa đạt ước đạt 29,75%. Để xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tỉnh cũng tăng cường kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên