• Thực hiện nhiều biện pháp quản lý nợ thuế
 • 07:48, 14/06/2021
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, giảm nợ đọng thuế đến ngày 31-12-2021 xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước theo sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế,
 • Quyết liệt thi công dự án
 • 20:09, 07/06/2021
 • Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm, các tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đã quyết liệt đôn đốc, rà soát tiến độ trên từng dự án.
 • Quyết liệt trên từng dự án
 • 19:46, 24/05/2021
 • Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các chủ đầu tư đã rà soát, đốc thúc, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là nhà thầu thi công.
 • Bất động sản có “bất động” do dịch Covid-19
 • 19:51, 13/05/2021
 • Mặc dù trong thời gian qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sức mua, bán bất động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu mua đất để ở, sản xuất thật của người dân thì vẫn còn nhiều.