Diện tích nhà ở bình quân của tỉnh năm 2022 khoảng 25m²/người

27/10/2022 | 08:17 GMT+7

(HG) - Theo Kế hoạch số 81 về phát triển nhà ở của UBND tỉnh, năm 2022 này, tổng số có 72 dự án, quy mô sử dụng đất 966,18ha. Trong đó, dự án nhà ở thương mại dự kiến phát triển trong năm 2022 là 30 dự án, quy mô 411,41ha. Dự án phát triển nhà ở thương mại đã có danh mục thu hồi đất, tiếp tục thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư là 42 dự án, quy mô 554,77ha.

Nhà ở tại thành phố Vị Thanh ngày càng khang trang, hiện đại.

Căn cứ về diện tích, dân số, diện tích bình quân của toàn tỉnh đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh năm 2022 khoảng 25m²/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân tại đô thị khoảng 26,3m²/người. Diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn khoảng 24,6m²/người. Diện tích đất để phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt.

Dự kiến các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác. Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp; vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi; vay ngân hàng chính sách xã hội; ngân sách thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 5ha tại các đô thị loại III trở lên và quy hoạch là đô thị loại III trở lên.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>