Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2025 đạt trên 32%

18/01/2022 | 08:42 GMT+7

(HG) - Theo đó, tỉnh xây dựng huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A theo hướng phát triển thành đô thị - công nghiệp. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối với thành phố Cần Thơ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm đầu tư phát triển thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ với vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh.

Phát triển các dự án chiến lược, trọng điểm có sức lan tỏa và hỗ trợ các đô thị khác phát triển. Xây dựng kết cấu hạ tầng các đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm. Đồng thời, tập trung nguồn lực để đầu tư các tuyến đường giao thông trọng yếu tại các đô thị, khu vực có lợi thế về thu hút đầu tư để khai thác quỹ đất (hai bên đường) có hiệu quả, nhằm gia tăng các nguồn lực tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng các đô thị, khu, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, con người và thiên nhiên, bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển các cơ sở hạ tầng xã hội và các dịch vụ cần thiết, trung tâm thương mại, dịch vụ. Cải thiện hạ tầng cơ sở công cộng, các khu văn hóa, giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế và giải trí cấp tỉnh.

Trong thực hiện kế hoạch đô thị hóa, tỉnh triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, năm 2023 công nhận xã Đông Phú, huyện Châu Thành, đạt tiêu chí đô thị loại V; tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung để nâng loại các đô thị loại V lên loại IV phù hợp với Chương trình phát triển đô thị của tỉnh và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; năm 2024 đề nghị công nhận 3 thị trấn đối với các đô thị loại V gồm đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp; đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ và đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành.

Rà soát, điều chỉnh và lập mới các đồ án quy hoạch xây dựng để đảm bảo phục vụ cho quá trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển không gian đô thị, định hướng phát triển các khu chức năng, để làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ - du lịch. Đến năm 2025, đảm bảo hoàn thành điều chỉnh và lập mới 12 đồ án quy hoạch xây dựng.

NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>