• Quyết tâm với chiến dịch truyền thông dân số
  • 09:14, 16/06/2022
  • Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2022, sắp diễn ra vào đầu tháng 7 tới, huyện Phụng Hiệp đã có những sự chuẩn bị với quyết tâm cao trong thực hiện chiến dịch.
  • Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
  • 07:45, 10/06/2022
  • (HG) - Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương, cơ sở y tế tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các