• THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM
  • 09:01, 29/08/2023
  • MobiFone tỉnh Hậu Giang - đơn vị trực thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - doanh nghiệp hoạt động khai thác và kinh doanh dịch vụ thông tin di động, công nghệ thông tin - phân phối và bán lẻ - đa phương tiện.
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  • 16:11, 06/07/2023
  • 1. Số lượng tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023: 10 chỉ tiêu (gồm: 01 Tín dụng; 05 Kế toán; 01 Thủ quỹ, kiểm ngân; 03 Lái xe).